Header Ads

i Bất động sản

Lịch thanh toán căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình loại 2 phòng ngủ

Lịch thanh toán căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình dành cho loại 2 phòng ngủ áp dụng từ ngày 01/03/2014 như sau:

Lần
Thời gian dự kiến
Tỷ lệ/số tiền
Ghi chú
0%
Đặt cọc
100,000,000

1
Sau 15 ngày kể từ ngày đặt cọc
30% (gồm tiền cọc)
Gồm GTCH + Thuế GTGT
2
Tháng 03/2014
17,000,000
Gồm GTCH + Thuế GTGT
3-11
Tháng 04/2014 đến 12/2014
17,000,000
Gồm GTCH + Thuế GTGT
12-23
Tháng 01/2015 đến 12/2015
17,000,000
Gồm GTCH + Thuế GTGT
24-29
Tháng 01/2016 đến 06/2016
17,000,000
Gồm GTCH + Thuế GTGT
30
Thông báo bàn giao nhà
Đủ 97% GTCH, 100% VAT và 100% phí bảo trì
31
Thông báo bàn giao chủ quyền
3%


căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình Quận 7, căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, Hoàng Anh Thanh Bình
Phòng ngủ căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.